Freak MMA

gale freak fight

Walcz o nagrody typując KSW 49 w Fortuna

Podczas gali KSW 49 rozstrzygną się losy pasów mistrzowskich w wadze średniej i półśredniej. Walki Materla-Askham i Soldić-Kaszubowski to nie jedyne pojedynki, które powinny dostarczyć fanom MMA emocji na najwyższym poziomie.

Fortuna proponuje ponad 20 podgier do każdego starcia gdańskiej gali. Wystarczy do swojego zwycięskiego kuponu dodać 1 zdarzenie związane z KSW 49, by wejść do gry o nagrody. Liczy się tylko wygrana!

Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

Zasady promocji

  • Czas trwania: 17-18.05.2019
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: PREMATCH
  • Typ kuponu: min. SOLO, AKO
  • Warunek: min. 1 zdarzenie na kuponie musi być związane z galą KSW 49
  • Zwycięzcy: 10 graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym
  • Nagrody: miejsca 1-5: karta przedpłacona do sieci sklepów Media Martk o wartości 500 PLN, miejsca 6-10: nagroda pieniężna w postaci 200 PLN, która zostanie przelana na iKonto gracza

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających warunki promocji. Nagroda pieniężna zostanie przypisane do konta gracza 25 maja

 

REGULAMIN KONKURSU „Liczy się tylko wygrana”
obowiązujący w dniu 17.05-18.05.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonego pod nazwą „Liczy się tylko
wygrana” zwanego dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem konkursu jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. W konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla wybranych zarejestrowanych klientów Organizatora
zawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną,
którzy otrzymali informację na temat promocji drogą mailową, sms-ową lub poprzez pop-up na
stronie oraz którzy potwierdzili chęć wzięcia udziału w konkursie klikając w przycisk akceptacji w
okienku pop up, pojawiającym się stronie Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs obowiązuje w dniu 17.05-18.05.2019 r.
3.2. Konkurs obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
3.3.1. w dniu jego obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady w ofercie prematch;
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane
z galą KSW 49, która odbędzie się 18.05.2019;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO lub AKO.
3.4. Dziesięciu graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym otrzyma:
• Miejsca od 1 do 5 – nagrodę rzeczową w postaci przedpłaconej karty do sieci sklepów
Media Markt o wartości 500 PLN oraz nagrodę pieniężna stanowiąca 11,11% wartości
nagrody, która zostanie przekazana przez Organizatora w imieniu Laureata na konto
właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego.
• Miejsca od 6 do 10 – nagrodę pieniężną w postaci 200 PLN, która zostanie przelana na
iKonto gracza.
3.5. W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym,
pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką.
3.6. Konkurs nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out)
anulowanych, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit Dnia.
3.7. Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do dnia 19.05.2019 do godz. 23:59.
3.8. Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów postawionych w dniu 17.05-18.05.2019 w ofercie
prematch.
3.9. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni
drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up w dniu 20.05.2019
3.10. Nagrody dla graczy, o których mowa w pkt. 3.4, zostaną przesłane na wskazany przez gracza
adres.
3.11. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od dnia
wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 10-tką.
3.12. Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na www.efortuna.pl w dniu
20.05.2019.
3.13. Lista zwycięzców, o której mowa w ppkt. 3.12, będzie zawierać wyłącznie numery umów
przypisane do każdego gracza.
3.14. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Konkursu jedna nagroda, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku Konkursem, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.